Zarządzenie o utworzeniu jednostki - PSR

Państwowa Straż Rybacka w Opolu
Biuletyn Informacji Publicznej
Państwowej Straży Rybackiej w Opolu

ZARZĄDZENIE O UTWORZENIU JEDNOSTKI

Zarządzenie Nr 196/00 Wojewody Opolskiego z dnia 29 listopada 2000r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Państwowa Straż Rybacka w Opolu

Na podstawie art.22 ust.3 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz. 750) oraz z art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 155, poz. 1014, zm. 1999r. Nr 38 poz. 36, Nr 49 poz. 485, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz. 1225, z 2000r. Nr 6 poz. 69, Nr 12 poz. 136, Nr 48 poz. 550)zarządza się co następuje:

§ 1

Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie: Państwowa Straż Rybacka w Opolu zwaną dalej "Strażą".

§ 2

Straż jest państwową jednostką budżetową, dysponentem III stopnia środków budżetowych z części 85/16, działu 050, rozdziału 05003 budżetu Wojewody.

§ 3

Siedzibą Straży jest miasto Opole.

§ 4

Obszarem działania Straży jest województwo opolskie.

§ 5

Strażą kieruje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej podlegający bezpośrednio Wojewodzie Opolskiemu.

§ 6

Zadaniem Straży jest kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

§ 7

Pracownicy wykonujący do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia zadania i kompetencje Państwowej Straży Rybackiej, wykonywane dotychczas w ramach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dniem 1 stycznia 2001r. stają się odpowiednio pracownikami utworzonej jednostki budżetowej. Przepisy art.231 kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. Mienie ruchome, użytkowane dotychczas przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej, z dniem 1 stycznia 2001r. staje się mieniem utworzonej jednostki.

2. Mienie, o którym mowa w ust.1, Dyrektor Generalny Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej.

§ 9

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Organizacji Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001r.

Wytworzył(a): Maria Niedziółka
Wprowadził(a): Ziarkiewicz Mariusz
Opublikował(a): Ziarkiewicz Mariusz
Liczba wyświetleń: 1104

Data wytworzenia: 2014-11-17 12:45:00
Data publikacji: 2014-11-17 12:46:51
Ostatnio aktualizował(a): Ziarkiewicz Mariusz
Data ostatniej zmiany: 2015-10-01 12:17:37

Historia zmian artykułu:
2015-10-01 12:17:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ziarkiewicz Mariusz, v1
2015-09-25 10:55:29 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ziarkiewicz Mariusz, v1
2015-09-25 10:55:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ziarkiewicz Mariusz, v1
2014-11-17 12:59:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Ziarkiewicz Mariusz, wer.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.